Príručka o tepelnom ošetrovaní proti klieštikovi

"Táto kniha je " nevyhnutnosťou" pre včelárov, ktorí uvažujú o hypertermii ako možnej alternatíve ku klasickým metódam liečenia proti roztočom Varroa. Ambíciou autora bolo napísať knihu, ktorá je ľahko zrozumiteľná pre každého a zahŕňa výsledky z výskumu použiteľné pre prax. Autor bezpochyby dosiahol svoj cieľ. Mnohé samo vysvetľujúce obrázky a grafy k tomu prispievajú. "

Robert Sieber, šéfredaktor časopisu "Schweizer Bienenzeitung " jún 2012

Príručka o tepelnom ošetrovaní proti klieštikvi Varroa destructor

 (kliknite na nadpis a stiahnite si príručku zadarmo)

Kap. 1 Fascinácia a motivácia

prirucka o tepelnom osetrovani

Kap. 2 Prečo potrebujeme niečo nové?

Kap. 3 Kráska a zviera

Vývoj včely
Vývin klieštika včelieho
Poškodenie včelstva klieštikom včelím

Kap. 4 Dôvera je dobrá, kontrola je lepšia
Faktor prepočtu
Miera rozmnožovania
Miesto
Princíp tepelného ošetrenia
Odobratie trúdieho plodu

Kap. 5 Priebeh tepelného ošetrenia
Varroa Controller
Sedem krokov tepelného ošetrenia
Po ošetrení

Kap. 6 Použitie tepelného ošetrenia počas celého roka
Jar: mať jasno od začiatku
Obzvlášť efektívna práca s klietkou na matky
Jeseň: dokázať včasne reagovať na nebezpečné ohrozenia

Kap. 7  Správy z praxe – po viacerých rokoch používania
Wilfried Ammon
Konrad Gwiggner
Werner und Fabienne Kron
Konrad Tabojer
Felix Munk
David Ratzberger

Kap. 8  Keď z toho majú všetci niečo

Kap. 9 Literatúra

Príručka o tepelnom ošetrovaní proti klieštikovi je dostupná v tlačenej aj elektronickej verzii v slovenskom jazyku a môžete si ju stiahnuť tu: praxishandbuch Varroa Hypertermia_pdf_online